Dishes in the Sink - قاپه‌کانی ناو تیاشۆری چێشتخانه‌


    قاپه‌کانی ناو تیاشۆری چێشتخانه‌ Dishes in the Sink

The dishes are in the sink. The dishes are dirty. She wets the sponge. She pours dishwashing soap onto the sponge. She washes the dishes with the sponge. She rinses the dishes. She puts the dishes on the rack. The dishes dry on the rack. The dishes are clean and dry.

قاپه‌کان له‌ناو ده‌ستشۆری چێشتخانه‌دان. قاپه‌کان پیسن. ئه‌و ئیسفنجه‌که

‌ ته‌ڕده‌کات. ئه‌و سابونی قاپشردن به‌سه‌ر ئیسفنجه‌که‌دا ده‌کات. ئه‌و قاپه‌کان به‌ ئیسفنجه‌که‌ ده‌شوات. قاپه‌کان به‌ ئاو ده‌شواته‌وه‌. ئه‌و قاپه‌کان له‌سه‌ر سه‌للـه‌که‌ داده‌نێت. قاپه‌کان له‌سه‌ر سه‌للـه‌که‌ وشک ده‌بنه‌وه‌. قاپه‌کان خاوێن و وشکن.

Reference: www.rong-chang.com

----- -

dɪʃɪz ɪn ðə sɪŋk

ðə dɪʃɪz ər ɪn ðə sɪŋk. ðə dɪʃɪz ə dɜːti. ʃi wets ðə spʌndʒ. ʃi pɔːz dɪʃwɑːʃɪŋ səʊp ɒntə ðə spʌndʒ. ʃi wɒʃɪz ðə dɪʃɪz wɪð ðə spʌndʒ. ʃi rɪnsɪz ðə dɪʃɪz. ʃi pʊts ðə dɪʃɪz ɒn ðə ræk. ðə dɪʃɪz draɪ ɒn ðə ræk. ðə dɪʃɪz ə kliːn ənd draɪ.

-

Translated by: Twana


Date issued: 7/7/2012 2:02:00 PM

Viewed: 1248
Back to Articles