Fish in the Aquarium - ماسی ناو حه‌وزه‌ شوشه‌یی یه‌که‌


 ماسی ناو حه‌وزه‌ شوشه‌یی یه‌که‌  Fish in the Aquarium

She has an aquarium. There are four fish in the aquarium. They are all small fish. They are different colors. One fish is red. Another fish is blue. Another fish is yellow. Another fish is pink. She looks at the fish. Their mouths are open. She thinks they are hungry. She feeds them.

ئه‌و حه‌وزێکی شوشه‌ی هه‌یه‌. چوار ماسی له‌ناو حه‌وزه‌ شووشه‌که‌دان. ئه‌وان ماسی بچوکن. ڕه‌نگیان جۆراوجۆره‌. یه‌کێک سوره‌. یه‌کێکی تریان شینه‌. یه‌کێکی تریان زه‌رده‌. یه‌کێکی تریان په‌مه‌یی یه‌. ئه‌و ته‌ماشای ماسیه‌کان ده‌کات. زاریان کراوه‌ته‌وه‌. ئه‌و پێی وایه‌ که‌ برسییانه‌. ئه‌و خۆراکیان ده‌داتێ.

Reference: www.rong-chang.com

------- -

fɪʃ ɪn ði əkweəriəm

ʃi həz ən əkweəriəm. ðər ə fɔː fɪʃ ɪn ði əkweəriəm. ðeɪ ər ɔːl smɔːl fɪʃ. ðeɪ ə dɪfrənt kʌlərz. wʌn fɪʃ ɪz red. ənʌðə fɪʃ ɪz bluː. ənʌðə fɪʃ ɪz jeləʊ. ənʌðə fɪʃ ɪz pɪŋk. ʃi lʊks ət ðə fɪʃ. ðeə maʊðz ər əʊpən. ʃi θɪŋks ðeɪ ə hʌŋɡri. ʃi fiːdz ðəm.

-

Translated by: Twana


Date issued: 7/7/2012 2:05:00 PM

Viewed: 1506
Back to Articles