A Hamburger and Fries - هامبێرگه‌ر و گۆشتی سورکراوه‌


     هامبێرگه‌ر و پارچه‌ گۆشه‌ سورکراوه‌کان A Hamburger and Fries

He is hungry. He goes to McDonald’s. He stands in line. He waits his turn. He orders a hamburger. He orders large fries. He orders a large soda. He pays for the order. He gets his change. He gets his receipt. He waits for his meal. They call his number. His meal is ready. 

ئه‌و برسیه‌تی. ده‌ڕواته‌ چێشتخانه‌ی ماکدۆناڵد. له‌ ڕیزه‌که‌دا ڕاده‌وه‌ستێت. چاوه‌ڕوانی نۆره‌ی خۆی ده‌کات. داوای هامبێرگه‌رێک ده‌کات. داوای پارچه‌ گۆشی گه‌وره‌ی‌ سورکراوه‌ ده‌کات. داوای خواردنه‌وه‌یه‌کی سۆدای گه‌وره‌ ده‌کات. پاره‌ی داواکاریه‌که‌ی ده‌دات. باقی یه‌که‌ی وه‌رده‌گرێته‌وه‌. پسوله‌ی پاره‌دانه‌که‌ی وه‌رده‌گرێت. چاوه‌ڕوانی ژه‌مه‌که‌ی ده‌کات. بانگی ژماره‌ی ئه‌و ده‌که‌ن. ژه‌مه‌ خواردنه‌که‌ی ئاماده‌یه‌.

   Reference: www.rong-chang.com

----- -

ə hæmbɜːɡər ənd fraɪz

hi z hʌŋɡri. hi ɡəʊz tu məkdɑːnəldz. hi stændz ɪn laɪn. hi weɪts ɪz tɜːn. hi ɔːdəz ə hæmbɜːɡə. hi ɔːdəz lɑːdʒ fraɪz. hi ɔːdəz ə lɑːdʒ səʊdə. hi peɪz fə ði ɔːdə. hi ɡets ɪz tʃeɪndʒ. hi ɡets ɪz rɪsiːt. hi weɪts fər ɪz miːl. ðeɪ kɔːl ɪz nʌmbə. hɪz miːl z redi.

 

-

Translated by: Twana


Date issued: 7/7/2012 1:47:00 PM

Viewed: 1522
Back to Articles