He Takes a Shower - ئه‌و خۆی ده‌شوات


    ئه‌و خۆی ده‌شوات He Takes a Shower

He walks into the bathroom. He pulls back the shower curtain. He turns on the shower water. He steps into the tub. He closes the shower curtain. He grabs a bar of soap. He washes all over. He rinses the soap off. He turns off the water. He steps out of the tub.

ئه‌و ده‌ڕواته‌ حه‌مام. په‌رده‌ی ئاوپڕژێنه‌که‌ لاده‌دات. ئاوی ئاوپڕژێنه‌که‌ ده‌کاته‌وه‌. ده‌چێته‌ ناو حه‌وزه‌که‌. په‌رده‌ی ئاوپڕژێنه‌که‌ داده‌خات. سابونێک هه‌ڵده‌گرێت. هه‌موو له‌شی ده‌شوات. سابونه‌که‌ به‌ ئاو لێده‌کاته‌وه‌. ئاوه‌که‌ ده‌گرێته‌وه‌. له‌ حه‌وزه‌که‌ دێته‌ ده‌ره‌وه‌.

Reference: www.rong-chang.com

---- -

hi teɪks ə ʃaʊə

hi wɔːks ɪntə ðə bɑːθruːm. hi pʊlz bæk ðə ʃaʊə kɜːtn̩. hi tɜːnz ɒn ðə ʃaʊə wɔːtə. hi steps ɪntə ðə tʌb. hi kləʊzɪz ðə ʃaʊə kɜːtn̩. hi ɡræbz ə bɑːr əv səʊp. hi wɒʃɪz ɔːl əʊvə. hi rɪnsɪz ðə səʊp ɒf. hi tɜːnz ɒf ðə wɔːtə. hi steps aʊt əv ðə tʌb.

-

Translated by: Twana


Date issued: 7/7/2012 2:17:00 PM

Viewed: 1516
Back to Articles