She Washes the Clothes - ئه‌و جله‌کان ده‌شوات


   ئه‌و جله‌کان ده‌شوات She Washes the Clothes

The clothes are dirty. They are in the laundry basket. She picks up the laundry basket. She takes it to the laundry room. She puts the dirty clothes into the washer. She selects the temperature. She puts four quarters into the coin slot. The washer fills with water. She leaves the laundry room.

جله‌کان پیسن. له‌ناو سه‌للـه‌ی جلشردن دان. ئه‌و سه‌للـه‌ی جلشردنه‌که‌ هه‌ڵده‌گرێت. ده‌یباته‌ ژووری شت شردن. ئه‌و جله‌ پیسه‌کان له‌ناو جلشۆره‌که‌ ده‌هاوێت. پله‌ی گه‌رمییه‌که‌ی دیاری ده‌کات. چوار چاره‌گه‌ (دۆلاریان) له‌ناو ژمێره‌ره‌که‌ ده‌هاوێت. جلشۆره‌که‌ پڕده‌بێت له‌ ئاو. ئه‌و ژووری جل شردن به‌جێدێڵێت.

Reference: www.rong-chang.com

----- -

ʃi wɒʃɪz ðə kləʊðz

ðə kləʊðz ə dɜːti. ðeɪ ər ɪn ðə lɔːndri bɑːskɪt. ʃi pɪks ʌp ðə lɔːndri bɑːskɪt. ʃi teɪks ɪt tu ðə lɔːndri ruːm. ʃi pʊts ðə dɜːti kləʊðz ɪntə ðə wɒʃə. ʃi sɪlekts ðə temprətʃə. ʃi pʊts fɔː kwɔːtəz ɪntə ðə koɪn slɒt. ðə wɒʃə fɪlz wɪð wɔːtə. ʃi liːvz ðə lɔːndri ruːm.

-

Translated by: Twana


Date issued: 7/7/2012 2:20:00 PM

Viewed: 1530
Back to Articles