Take out the Trash - زبڵه‌که‌ به‌ره‌ ده‌ره‌وه‌


 زبڵه‌که‌ به‌ره‌ ده‌ره‌وه‌  Take out the Trash 

A plastic bag lines the trashcan. The bag is full of trash. He ties the top of the bag. He takes it out of the trashcan. He feels the bottom of the bag. It is dry. There is no leak. He puts an empty bag into the trashcan. He takes the full bag outside.

زه‌رفێکی پلاستیکی له‌ناو ته‌نه‌که‌ی زبڵه‌که‌دایه‌. زه‌رفه‌که‌ پڕه‌ له‌ زبڵ. ئه‌و سه‌ری زه‌رفه‌که‌ گرێده‌دات. له‌ ته‌نه‌که‌ی زبڵه‌که‌ ده‌یهێنێته‌ ده‌ره‌وه‌. ده‌ست له‌ بنی زه‌رفه‌که‌ ده‌دات. وشکه‌. هیچی لێناچێت. زه‌رفێکی به‌تاڵ له‌ ناو ته‌نه‌که‌ی زبڵه‌که‌ داوێت. زه‌رفه‌ پڕه‌که‌ ده‌باته‌ ده‌ره‌وه‌.

Reference: www.rong-chang.com 

--------- -

teɪk aʊt ðə træʃ

ə plæstɪk bæɡ laɪnz ðə træʃ kæn. ðə bæɡ z fʊl əv træʃ. hi taɪz ðə tɒp əv ðə bæɡ. hi teɪks ɪt aʊt əv ðə træʃ kæn. hi fiːlz ðə bɒtəm əv ðə bæɡ. ɪt s draɪ. ðə z nəʊ liːk. hi pʊts ən empti bæɡ ɪntə ðə træʃ kæn. hi teɪks ðə fʊl bæɡ aʊtsaɪd.

-

Translated by: Twana


Date issued: 7/8/2012 9:11:00 AM

Viewed: 1407
Back to Articles