What’s in the Boxes? - چی له‌ناو سندووقه‌کاندایه‌؟


   چی له‌ناو سندووقه‌کاندایه‌؟ What’s in the Boxes?

There are boxes on the floor. She opens a box. There are books in the box. She takes out the books. She puts the books on the bookshelf. She opens another box. There are plates in the box. She takes out the plates. She puts them in the kitchen cabinet.

هه‌ندێک سندوقی لێن له‌سه‌ر زه‌ویه‌که‌. ئه‌و سندوقێک ده‌کاته‌وه‌. سندوقه‌که‌ کتێبی تێدان. ئه‌و کتێبه‌کان ده‌ردێنێت. کتێبه‌کان له‌سه‌ر ڕه‌فته‌ی کتێبه‌کان داده‌نێت. سندوقێکی تر ده‌کاته‌وه‌. سندوقه‌که‌ ده‌وری تێدان. ئه‌و ده‌وریه‌کان ده‌ردێنێت. له‌ که‌وه‌نته‌ری چێشتخانه‌که‌یان داوێت.

Reference: www.rong-chang.com

----- -

wɒts ɪn ðə bɒksɪz?

ðər ə bɒksɪz ɒn ðə flɔː. ʃi əʊpənz ə bɒks. ðər ə bʊks ɪn ðə bɒks. ʃi teɪks aʊt ðə bʊks. ʃi pʊts ðə bʊks ɒn ðə bʊkʃelf. ʃi əʊpənz ənʌðə bɒks. ðər ə pleɪts ɪn ðə bɒks. ʃi teɪks aʊt ðə pleɪts. ʃi pʊts ðəm ɪn ðə kɪtʃɪn kæbɪnət.

-

Translated by: Twana


Date issued: 7/8/2012 9:17:00 AM

Viewed: 1070
Back to Articles