Red, White, and Blue - سور، سپی و شین


  Red, White, and Blue

Tracy looked at the flag. The flag is red, white, and blue. It has 50 white stars. The white stars are on a blue square. The flag has six white stripes. It has seven red stripes. All the stripes are horizontal. They are not vertical. The stripes do not go up and down. They go from left to right. Tracy loves her flag. It is the flag of her country. It is a pretty flag. No other flag has 50 stars. No other flag has 13 stripes.

Reference: www.rong-chang.com

سور، سپی و شین

 

ترێیسی تەماشای ئاڵایەکەی کرد. ئاڵایەکە سور، سپی و شینە. پەنجا ئەستێرەی سپی هەیە. ئەستێرە سپیەکان لەسەر چوارگۆشەیەکی شینن. ئاڵایەکە شەش خەتی سپی لەسەرن. حەوت خەتی سوری لەسەرن. هەموو خەتەکان ئاسۆیین. ستونی نین. خەتەکان بەرزو نزم نین. لەچەپەوە بۆ ڕاستن. ترێیس ئاڵایەکەی خۆش دەوێت. ئەمە ئاڵای وڵاتەکەیەتی. ئاڵایەکی جوانە. هیچ ئاڵایەکی تر پەنجا ئەستێرەی نینە. هیچ ئاڵایەکی تر سێزدە خەتی نینە.

---- -

red, waɪt, ənd bluː

treɪsi lʊkt ət ðə flæɡ. ðə flæɡ z red, waɪt, ənd bluː. ɪt həz fɪfti waɪt stɑːz. ðə waɪt stɑːz ər ɒn ə bluː skweə. ðə flæɡ həz sɪks waɪt straɪps. ɪt həz sevn̩ red straɪps. ɔːl ðə straɪps ə hɒrɪzɒntl̩. ðeɪ ə nɒt vɜːtɪkl̩. ðə straɪps də nɒt ɡəʊ ʌp ənd daʊn. ðeɪ ɡəʊ frəm left tu raɪt. treɪsi lʌvz hə flæɡ. ɪt s ðə flæɡ əv hə kʌntri. ɪt s ə prɪti flæɡ. nəʊ ʌðə flæɡ həz fɪfti stɑːz. nəʊ ʌðə flæɡ həz θɜːtiːn straɪps.

-

Translated by: Twana


Date issued: 7/8/2012 9:30:00 AM

Viewed: 1668
Back to Articles