Try to sleep - هەوڵدەدات بخەوێت


 Try to Sleep

Norma went to bed. It was eleven o'clock. She turned out the light. She lay in bed. It was dark. It was quiet. She couldn't sleep. She closed her eyes. She tried to sleep, but she couldn't. She turned the light back on. She opened her book. She started to read her book. It was a good book. She read one page. Then she read another page. After a while, she felt sleepy. She closed the book. She turned out the light. She closed her eyes. She went straight to sleep.

Reference: www.rong-chang.com

هەوڵدەدات بخەوێت

 

نۆڕما ڕۆیشت بۆ سەر جێگا. دەمژمێر یازدە بوو. گڵۆپەکەی کوژاندەوە. لەناو جێگایەکەی درێژ بوو. تاریک بوو. ئارام بوو. نەیتوانی بنوێت. چاوەکانی داخستن. هەوڵی دا بنوێت، بەڵام نەیتوانی. گڵۆپەکەی هەڵکردەوە. کتێبەکەی کردەوە. دەستی بە خوێندنەوەی کتێبەکەی کرد. کتێبێکی باش بوو. لاپەڕەیەکی خوێندەوە. پاشان لاپەڕەیەکی تری خوێندەوە. دوای ماوەیەک، هەستی بە خەواڵوویی کرد. کتێبەکەی داخست. گڵۆپەکەی کوژاندەوە. چاوەکانی داخستن. ڕاستەوخۆ خەوی لێکەوت.

------ -

traɪ tu sliːp

nɔːmə went tu bed. ɪt wəz ɪlevn̩ əklɒk. ʃi tɜːnd aʊt ðə laɪt. ʃi leɪ ɪn bed. ɪt wəz dɑːk. ɪt wəz kwaɪət. ʃi kʊdnt sliːp. ʃi kləʊzd hə aɪz. ʃi traɪd tu sliːp, bət ʃi kʊdnt. ʃi tɜːnd ðə laɪt bæk ɒn. ʃi əʊpənd hə bʊk. ʃi stɑːtɪd tu riːd hə bʊk. ɪt wəz ə ɡʊd bʊk. ʃi riːd wʌn peɪdʒ. ðen ʃi riːd ənʌðə peɪdʒ. ɑːftər ə waɪl, ʃi felt sliːpi. ʃi kləʊzd ðə bʊk. ʃi tɜːnd aʊt ðə laɪt. ʃi kləʊzd hə aɪz. ʃi went streɪt tu sliːp.

-

Translated by: Twana


Date issued: 7/8/2012 9:34:00 AM

Viewed: 1826
Back to Articles