Buy a New Car - کڕینی ئۆتۆمۆبیلێکی نوێ


 Buy a New Car

Linda wants to buy a new car. She has an old car. Her old car is a white Honda. Linda wants to buy a new Honda. She wants to buy a new red Honda. She has saved $1,000. She will use $1,000 to help buy the new car. She will give $1,000 to the Honda dealer. The Honda dealer will give her a contract to sign. The contract will require her to pay $400 a month for seven years. Her new red Honda will cost Linda a lot of money. But that's okay, because Linda makes a lot of money.

Reference: www.rong-chang.com

                                                                                کڕینی ئۆتۆمۆبیلێکی نوێ

لیندا دەیهەوێت ئۆتۆمۆبیلێکی نوێ بکڕێت. ئەو ئۆتۆمۆبیلێکی کۆنی هەیە. ئۆتۆمۆبیلە کۆنەکەی هۆندایەکی سپی یە. لیندا دەیهەوێت هۆندایەکی نوێ بکڕێت. دەیهەوێت هۆندایەکی نوێ ی سور بکڕێت. ئەو هەزار دۆلاری پاشەکەوت کردووە. ئەو هەزار دۆلارە بەکاردێنێت بۆ یارمەتیدانی کڕینی ئۆتۆمۆبیلە نوێ یەکە. ئەو هەزار دۆلار دەدات بە بازرگانی هۆندایەکان. بازرگانی هۆندایەکان گرێبەستێکی دەداتێ تاوەکو واژۆی بکات. گرێبەستەکە داوای لێدەکات کە مانگی ٤٠٠ دۆلار بۆ ماوەی حەوت ساڵ بدات. هۆندا نوێ یە سورەکە زۆری تێدەچێت بۆ لیندا. بەڵام ئەوە ئاساییە، چونکە لیندا پارەیەکی زۆر پەیدادەکات.

---- -

baɪ ə njuː kɑː

lɪndə wɒnts tu baɪ ə njuː kɑː. ʃi həz ən əʊld kɑː. hər əʊld kɑː z ə waɪt hɒndə. lɪndə wɒnts tu baɪ ə njuː hɒndə. ʃi wɒnts tu baɪ ə njuː red hɒndə. ʃi həz seɪvd wʌn, zɪərəʊ. ʃi wl juːz wʌn, zɪərəʊ tu help baɪ ðə njuː kɑː. ʃi wl ɡɪv wʌn, zɪərəʊ tu ðə hɒndə diːlə. ðə hɒndə diːlə wl ɡɪv hər ə kɒntrækt tu saɪn. ðə kɒntrækt wl rɪkwaɪə hə tu peɪ fɔː hʌndrəd ə mʌnθ fə sevn̩ jɜːz. hə njuː red hɒndə wl kɒst lɪndə ə lɒt əv mʌni. bət ðæts əʊkeɪ, bɪkɒz lɪndə meɪks ə lɒt əv mʌni.

-

Translated by: Twana


Date issued: 7/8/2012 9:45:00 AM

Viewed: 1783
Back to Articles