New Shoes - پێڵاوی نوێ


 New Shoes

Lisa loves to go shopping. Tomorrow she is going shopping. She needs a new pair of shoes. She wants to buy a pair of red shoes. She thinks red shoes are pretty. She will buy a pair of shoes at the mall. Lisa usually shops at the mall. The mall is only a mile from her house. She just walks to the mall. It only takes her 20 minutes. Tomorrow she will go to four different shoe stores. Tomorrow is Saturday. The mall always has sales on Saturday. If the sale price is good, Lisa might buy two pairs of shoes.

Reference: www.rong-chang.com

                                                                                        پێڵاوی نوێ

لیسا حەزی لە ڕۆیشتنە بۆ شت کڕین. سپەینێ دەڕوات بۆ شت کڕین. ئەو جوتێک پێڵاوی نوێ ی پێویستە. ئەو دەیهەوێت جوتێک پێڵاوی سوور بکڕێت. ئەو پێی وایە پێڵاوی سوور جوانن. ئەو جوتێک پێڵاو دەکڕێت لە مۆڵەکە=کۆمەڵە دوکانەکە. لیسا زۆربەی کات لە مۆڵەکە شت دەکڕێت. مۆڵەکە تەنیا میلێک دوورە لە ماڵەکەی. ئەو بەپێیان دەچێت بۆ مۆڵەکە. تەنها بیست خولەکی پێدەچێت. بەیانی ئەو دەچێت بۆ چوار دوکانی جیاجیا. بەیانی شەممە یە. مۆڵەکە هەمیشە شت دەفرۆشێت لە شەمماندا. ئەگەر نرخی فرۆشتن باش بێت، لیسا لەوانەیە دوو جووت پێڵاو بکڕێت.

------

njuː ʃuːz

liːsə lʌvz tu ɡəʊ ʃɒpɪŋ. təmɒrəʊ ʃi z ɡəʊɪŋ ʃɒpɪŋ. ʃi niːdz ə njuː peər əv ʃuːz. ʃi wɒnts tu baɪ ə peər əv red ʃuːz. ʃi θɪŋks red ʃuːz ə prɪti. ʃi wl baɪ ə peər əv ʃuːz ət ðə mɔːl. liːsə juːʒəli ʃɒps ət ðə mɔːl. ðə mɔːl z əʊnli ə maɪl frəm hə haʊs. ʃi dʒʌst wɔːks tu ðə mɔːl. ɪt əʊnli teɪks hə twenti mɪnɪts. təmɒrəʊ ʃi wl ɡəʊ tu fɔː dɪfrənt ʃuː stɔːz. təmɒrəʊ z sætədi. ðə mɔːl ɔːlweɪz həz seɪlz ɒn sætədi. ɪf ðə seɪl praɪs ɪz ɡʊd, liːsə maɪt baɪ tuː peəz əv ʃuːz.

-

Translated by: Twana


Date issued: 7/8/2012 10:21:00 AM

Viewed: 1855
Back to Articles