The Sand and the Waves - لم و شه‌پۆله‌کان


     لم و شه‌پۆله‌کان The Sand and the Waves

He is at the beach. He sits on the sand. He watches the waves. They splash onto the beach. It is a hot day. He gets up. He walks into the water. A wave knocks him down. He falls into the water. He stands up. He dives into the water. The water is cool. It feels good.

ئه‌و له‌ که‌نار ده‌ریایه‌. له‌سه‌ر لمه‌که‌ داده‌نیشێت. ته‌ماشای شه‌پۆله‌کان ده‌کات. ئه‌وان به‌سه‌ر که‌ناره‌که‌دا ده‌ڕژێن. ڕۆژێکی گه‌رمه‌. ئه‌و هه‌ڵده‌ستێته‌ پێ. ده‌ڕواته‌ ناو ئاوه‌که‌. شه‌پۆلێک به‌ریده‌داته‌وه‌. ئه‌و ده‌که‌وێته‌ ناو ئاوه‌که‌. هه‌ڵده‌ستێه‌وه‌. ئه‌و به‌ مه‌له‌ ده‌چێته‌ ناو ئاوه‌که‌. ئاوه‌که‌ فێنکه‌. خۆشه‌.

Reference: www.rong-chang.com

---- -

ðə sænd ənd ðə weɪvz

hi z ət ðə biːtʃ. hi sɪts ɒn ðə sænd. hi wɒtʃɪz ðə weɪvz. ðeɪ splæʃ ɒntə ðə biːtʃ. ɪt s ə hɒt deɪ. hi ɡets ʌp. hi wɔːks ɪntə ðə wɔːtə. ə weɪv nɒks ɪm daʊn. hi fɔːlz ɪntə ðə wɔːtə. hi stændz ʌp. hi daɪvz ɪntə ðə wɔːtə. ðə wɔːtə z kuːl. ɪt fiːlz ɡʊd.

-

Translated by: Twana


Date issued: 7/8/2012 9:13:00 AM

Viewed: 1121
Back to Articles